Loading...

DE FLEX BLOG

LAAT JE INSPIREREN

Van architect vs. constructeur naar iteratief ontwerpen

De afgelopen decennia is het ontwerpproces steeds meer opgedeeld geraakt. Daarin is ook de rol van een architect en van een constructeur steeds meer tegen over elkaar gaan staan. De architect botviert zijn creativiteit op het ontwerpen en maakt een definitief ontwerp en de constructeur komt daarna pas in beeld om het ontwerp door te rekenen. Hier kleven een hoop nadelen aan.
  • Van Architect Vs. Constructeur Naar Iteratief Ontwerpen

Ten eerste kan deze wijze van ontwerpen onnodig veel tijd kosten. De architect maakt een definitief ontwerp, de constructeur analyseert het ontwerp en komt met aanpassingen en de architect moet deze aanpassingen doorvoeren in zijn ontwerp. En het verhaal begint weer van vooraf aan.

Daarnaast staan de wensen van de architect en de zienswijze van de constructeur vaak ver van elkaar af. Door de constructeur pas in te schakelen nadat een ontwerp compleet uitgewerkt is, wordt het risico groter dat een architect en een constructeur elkaar in het ontwerp niet kunnen vinden en er vertraging ontstaat in het ontwerpproces.

Het bovenstaande kan bovendien resulteren in het feit dat constructieonderdelen niet efficiënt worden toegepast in een ontwerp of dat er constructieonderdelen over-gedimensioneerd worden. In ieder geval is er geen sprake van een efficiënt ontwerp. Ook zal de kwaliteit van het ontwerp, zowel van de kant van de architect als van de kant van de constructeur ook niet optimaal zijn.

Dit alles kan voorkomen worden door de constructeur al vroeg in het ontwerpproces te betrekken. De constructeur kan zo in de beginfase al advies geven en meedenken in het ontwerpproces van de architect. Dit is dan ook de werkwijze binnen Studio Flex. Hier zitten de architect en de constructeur naast elkaar en kunnen zo veelvuldig overleggen om een zo optimaal mogelijk ontwerp te kunnen realiseren, waar zowel de architect als de constructeur achter staan. Binnen Studio Flex noemen we deze iteratieve wijze van ontwerpen het Flex Ontwerpen.

Op deze manier wordt het risico dat het ontwerpproces onnodig inefficiënt verloopt, geminimaliseerd en wordt de kwaliteit van het uiteindelijke ontwerp product gemaximaliseerd. De klant profiteert hierdoor van een zo optimaal mogelijk product.

Studio Flex heeft door het Flex Ontwerpen meerdere projecten succesvol en optimaal kunnen afronden.