Loading...

DE FLEX BLOG

LAAT JE INSPIREREN

Zelfbouwkavels Petroleumhaven-West

Zelfbouw betekent dat een particulier of groep particulieren bouwgrond koopt en zelf bepaalt wat er gebouwd wordt en met welke partijen (architect, adviseur, aannemer etc.) er wordt samengewerkt. De officiële benaming van zelfbouw is ‘particulier opdrachtgeverschap’. Het idee van zelfbouw is dat de bewoner zelf een huis laat bouwen, buiten projectontwikkelaars om. 

  De ooit zo bedrijvige Petroleumhaven in het Haagse Laakkwartier transformeert de komende jaren in een moderne en veelzijdige woonwijk. Wonen, werken en stedelijke ontspanning zullen hand in hand ontwikkeld worden. Aan de zuidzijde van het plangebied zal gestart worden met kadewoningen op vrije kavels in minimaal 3 tot maximaal 4 bouwlagen van 14 meter hoog. Dit is één van de zelfbouw projecten in Den Haag waar Studio Flex mee bezig is.

  Vanaf eind augustus 2018 zal gewerkt worden aan de vervanging van de kademuur langs Petroleumhaven en Calandkade. De gemeente combineert dit werk met het klaarmaken van het gebied voor de bouw. Het plan gaat uit van ongeveer 300 woningen die de komende jaren gebouwd kunnen worden, waaronder:

  • 2 woontorens
  • Individuele kavels voor grondgebonden kadewoningen
  • Kavels voor wonen boven bedrijfsruimte
  • Kavels voor appartementenblokken voor bouwgroepen
  • Kavels op het water voor waterwoningen

  De stukken grond zijn gesitueerd aan de zijde van de Waldorpstraat en de Neherkade en liggen aan de haven. De Kadewoningen krijgen aan de kadekant de voordeur. De kade wordt autoluw (er is sprake van relatief weinig gemotoriseerd verkeer) ingericht en zal alleen bereikbaar zijn voor hulpdiensten. De straat tussen de bedrijfs-kadewoningen wordt als mandelig terrein uitgegeven.

  In principe wordt er veel vrijheid geboden wat betreft het ontwerp, zolang er rekening gehouden wordt met de vooraf bepaalde randvoorwaarden. Onderstaand een aantal belangrijke voorwaarden om rekening mee te houden:

  Vormgeving:

  • De bebouwing bevindt zich binnen het aangegeven bouwvlak
  • De bebouwing heeft minimaal 3 en maximaal 4 lagen van 14 meter hoog
  • Er wordt aaneengesloten met het pand van de buren gebouwd
  • De voorgevel wordt aan één zijde met het pand van de buren in de vaste rooilijn gebouwd. 
  • Bouwmuren zijn ankerloze spouwmuren

  Duurzaamheid:

  Als zelfbouwer heb je een grote invloed op de mate van duurzaamheid van je woning. Wel moet je aan een aantal eisen voldoen. Zo; 

  • krijgen de woningen geen gasaansluiting meer. 
  • dient het hemelwater van de woning geloosd te worden in de grindkoffers
  • mag het niet-bebouwde deel van de kavel maar voor maximaal 50 % uit verharding bestaan
  • worden platte daken voorzien van begroeiing met planten, in combinatie met zonnepanelen
  • moet in de gevel van de woning een nestelvoorziening voor vogels worden opgenomen

  De gemeente Den Haag maakt gebruik van de GPR Gebouw waarmee de duurzaamheid getoetst wordt over de thema’s energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde. De eis is een gemiddelde score van 7 over de verschillende thema’s. De woningen krijgen tegenwoordig geen gasaansluiting meer. Ook krijgen de woningen geen stadsverwarming meer. Als alternatief hiervoor kan je denken aan een individuele warmte pomp die is aangesloten op een bodemwarmtesysteem van verticale warmtewisselaars of elektrische verwarming. 

  Parkeren:

  Op eigen terrein wordt per woning ten minste één auto-opstelplaats gerealiseerd. Deze plek van de auto opstelplaats ligt vast. Het parkeren moet dus op eigen terrein of in een naastgelegen garage opgelost worden. Aan de bewoners en bedrijven wordt geen parkeervergunning verleend voor de openbare ruimte. In de omgeving is er beperkte mogelijkheid tot betaald parkeren langs de openbare weg voor bezoekers. Meer informatie is o.a. te vinden op de website www.ikbouwindenhaag.nl.

  © All credits correspond to photographer/designer/owner/creator