Loading...

Constructie berekeningen

Raadgevende Flex Constructeurs

Actieve meedenkers

Onze constructeurs begeleiden u bij het ontwerpen van een doelmatige constructie. We treden op als adviseur, maar ook als onderdeel van een ontwerpteam. Bij Studio Flex begrijpen we namelijk dat het vaak om meer gaat dan het rechtlijnig vertalen van een Programma van Eisen in een ontwerp. Primair gaat het om constructieve veiligheid, maar daarnaast ook om de technische duurzaamheid.

We leveren alle mogelijke constructie berekeningen, maar kunnen bijvoorbeeld ook uw constructief plan technisch beoordelen op de kwaliteit. Daarnaast kan Studio Flex u volledig ontzorgen bij de realisatie van uw ruimte of gebouw, waarbij we de draagconstructie centraal stellen in het ontwerpproces.

CONSTRUCTIEF ONTWERP

Plan optimalisatie

second opinion


De wensen
De wensen

Uw wensen staan centraal. We maken hierin geen onderscheid tussen een constructieberekening voor een muurdoorbraak, of het ontwerp van een volledige draagconstructie voor uw nieuwe woning: we bieden maatwerk op alle niveaus.

Het rekenwerk
Het rekenwerk

Onze kundige constructeurs en ingenieurs starten het rekenwerk. Alle producten worden helder gerapporteerd, zodat niet alleen voor u, maar ook voor bijvoorbeeld een gemeente het werk inzichtelijk gemaakt wordt. Heldere communicatie zorgt namelijk voor betere projectresultaten.

Het resultaat
Het resultaat

Wanneer een opdracht is afgerond denken veel partijen klaar te zijn en trekken hun handen ervan af. Studio Flex niet. Vaak is een constructeursopdracht namelijk onderdeel van een groter project. Wij blijven betrokken om andere partijen te helpen het totale project een succes te laten worden.

Onze raadgevende diensten

Bij Studio Flex vinden we samenwerking belangrijk, het gaat niet alleen om het resultaat maar ook om het proces. Bouwen doe je voor mensen, met mensen. Het gaat erom een gemeenschappelijk doel te vinden waar we samen aan werken, om zo het beste resultaat te bereiken. Zo worden de sterkste gebouwen gerealiseerd.

Muurdoorbraak

Wij kunnen benodigde berekeningen voor een muurdoorbraak altijd snel leveren, zodat onnodige vertraging in de bouw of bij een vergunningsaanvraag voorkomen kan worden.

Dakopbouw

De bestaande constructie moet getoetst worden en een nieuwe constructie moet ontworpen worden. De beste oplossing wordt bedacht, rekening houdende met alle aspecten.

Uitbouw

Het vergroten van uw woning vraagt om extra aandacht. Vaak gaat het om een uitbreiding van uw leefruimte, de woonkamer. De constructie van de uitbouw wordt hier optimaal op afgestemd.

Nieuwbouw

Voor de constructie van uw nieuwe huis of bedrijfspand kunnen we u volledig ontzorgen. Door onze brede samenwerking met ontwerpers en andere ingenieurs realiseren we één geïntegreerd totaalontwerp.