Loading...

Prijsvraag

Hobbema Plein

Project Details

Locatie: Den Haag

Co-Designer: Reto Egli

Jaar: 2018

Project type: Prijsvraag

Nederland staat bekend om zijn Hollandse Meesters. Iets om trots op te zijn. In veel steden zijn dan ook straatnamen of hele wijken hiernaar vernoemd. De Schilderswijk in Den Haag staat echter in de rest van het land niet bekend als een leefomgeving om trots op te zijn. Negatieve berichtgeving heeft geleid tot een beeld van de wijk dat niet aansluit op de lokale realiteit.
Alle verschillende culturele achtergronden van de bewoners in dit gebied bieden juist kansen. Het delen en uitwisselen van ervaringen en gedachten kan resulteren in een betere leefomgeving, mits goed gestimuleerd. Simpelweg een ‘Landmark’ creëren in de vorm van iets visueel herkenbaars, zal dit echt niet doen. Het te realiseren object moet nut hebben en gebruikt kunnen worden, om zó te kunnen leven onder de bevolking en daarmee voor een ander imago van dit stadsgebied te zorgen.

Het thema van de wijk zelf kan hier beter aan bijdragen dan nu het geval is. Op het moment wordt elke schilder uitgebeeld middels een kleine schildering van een bekend kunstwerk onder de straatnaambordjes. Het Hobbemaplein biedt unieke kansen om de Schilderswijk een échte kunstzinnige fundering te geven: een schilderij dat de basis vormt voor een opbloeiend stadsdeel waar verbinding centraal staat. Momenteel zorgen veel verkeersstromen voor een chaotische routing rondom het plein. Door gebrek aan zebrapaden en de niet-uitnodigende uitstraling lijkt het huidige plein op een geïsoleerd ‘eiland’ en lopen de meeste mensen er omheen. Terwijl juist hier kansen liggen om de aansluiting en de aantrekkelijkheid van de Haagse Markt te vergroten, doordat het Hobbemaplein niet alleen centraal gesitueerd is in Haags Veen, maar ook omdat een groot deel van de bezoekers van de Markt juist dit gebied als entree zal ervaren.

Een schildering van Hobbema is gebruikt als inspiratie voor het ontwerp. De schildering wordt als mozaïek opgebouwd vanuit kindertekeningen op een groot deel van het huidige plein. Dit resulteert in een interessant visueel dubbelspel: als je over het plein loopt zijn de tekeningen goed te zien en is het grote plaatje minder goed zichtbaar, maar vanuit omliggende hogere bebouwing, de langsrijdende tram en uiteraard de lucht geldt juist het omgekeerde.

Het plein laten verzakken en toevoeging van extra zebrapaden vergroot de toegankelijkheid. Het verzakken gebeurt middels een ‘terras-principe’, waardoor als het ware een lijst voor het schilderij gevormd wordt. Tegelijkertijd ontstaan met dit kader zitplekken en zorgt het voor een veilig gevoel met betrekking tot langsrijdend verkeer. Daarnaast kunnen voetgangers hierdoor goed om het kunstwerk heen lopen en ervan genieten. Een kunstwerk gevormd door kinderkunstwerken op een ‘basis’ van een Hollandse Meester:
een icoon voor de wijk.

Comments(1)

  • Jasper
    maart 23, 2018, 1:54 am  Beantwoorden

    Mooi ontwerp!

Geef een reactie


 Vorige  Alles Volgende