Loading...

FUNDEREN VAN EEN AANBOUW – HOE GA IK DAARMEE OM?

Home / Constructie / FUNDEREN VAN EEN AANBOUW – HOE GA IK DAARMEE OM?

Veel mensen hebben de wens om hun woning te vergroten. Een uitbouw of een serre is dan een logische keuze (mits je hier de ruimte voor hebt). Je wint met een dergelijke verbouwing veel vierkante meters en daarnaast wordt het huis ook meer waard. Er wordt altijd veel aandacht besteed aan de constructie zelf, echter de fundering krijgt niet altijd de aandacht die het wel verdiend. Want een niet goed doordachte fundering, kan schade veroorzaken aan de constructie van de aanbouw. Dit kan resulteren in schade in de vorm van scheuren, maar ook in verzakkingen of falen van een deel van de constructie. Helaas komt dit nog al te vaak voor. Een goede fundering is dus belangrijk. Maar hoe bepaal je wat voor een soort fundering er dan nodig is. Dat wordt hieronder uitgelegd.

 

Er zijn twee factoren die een grote rol spelen bij het bepalen van de fundering:

  1. Het gewicht van de constructie
  2. De samenstelling van de ondergrond

 

 

Gewicht van de constructie

Het gewicht van de constructie bepaalt mede het type fundering van de aanbouw. Het is natuurlijk logisch dat als een constructie licht is de fundering minder hoeft te dragen dan een zware constructie. Het is alleen niet altijd voor iedereen evident wat een lichte of zware constructie is. Er zit namelijk al een groot verschil tussen een aanbouw opgezet uit houtsketletbouw of uit gemetselde wanden. Ook is er vaak sprake van een combinatie van zware en lichte constructieonderdelen in een aanbouw, bijvoorbeeld als een zware glaspui wordt gecombineerd met wanden van houtskeletbouw. Een fundering moet berekend zijn op deze belastingen. Een lichte constructie behoeft een minder zware fundering dan een zware constructie.

Samenstelling van de ondergrond

De samenstelling van de ondergrond is ook erg bepalend voor zowel de zwaarte van de fundering als het type fundering. In Nederland kunnen we de samenstelling van de grond grofweg indelen in twee categorieën. De eerste categorie bestaat uit grond die bestaat uit zandpakketten. Zand is een sterk materiaal en deze wordt vaak gebruikt om op te funderen. De tweede categorie bestaat uit klei, veen en löss. Deze materialen worden gezien als slappe materialen en zijn niet geschikt om direct op te funderen. Dit komt omdat deze materialen inklinken als ze worden belast. Voor dit type ondergronden is daarom ook een andere fundering benodigd dan als de ondergrond bestaat uit zand. Er wordt grof gezegd onderscheid gemaakt in de volgende twee type funderingen:

  1. Funderen op staal
  2. Fundering op palen

Fundering op staal

Als de samenstelling van de grond bestaat uit alleen maar zand, kan een fundatie op staal worden toegepast. Zoals de naam doet vermoeden komt er geen staal aan te pas. Een fundatie op staal betekent dat de fundering direct op de draagkrachtige zandgrond gelegd kan worden. De goedkoopste manier is om een betonnen vloer op isolatie op het verdichte zandpakket te storten. Echter adviseer ik hier nooit voor te kiezen, helemaal niet als het een diepere aanbouw of serre van meer dan 2 meter betreft. De gesteldheid van de ondergrond speelt hier namelijk een erg dominante rol. De grondlagen onder de constructie moeten namelijk parallel aan elkaar lopen. Wanneer dit niet het geval is, is de kans op scheefstand door ongelijke zakking zeer groot.

Beter is om de constructie te funderen op funderingsbalken. Hiervoor wordt meestal een eigen bekisting ingegraven in de grond, diep genoeg om bestand tegen vorstindringing, waarna wapening wordt ingelegd en beton wordt ingestort. Deze funderingsbalken dragen dan direct op de draagkrachtige zandlagen. Hierop kan dan de vloer en de constructie worden gerealiseerd.

 

 

Fundering op palen

Als de samenstelling van de grond bestaat uit klei, veen en/of löss dan moet een ander type fundering gebruikt worden. Deze grondsoorten zijn namelijk te slap om de belastingen van de constructie van de uitbouw te kunnen dragen. Er worden dan palen gebruikt, meestal van beton, om de belastingen van de constructie over te kunnen brengen naar de dieper liggende draagkrachtige zandlaag. Op deze palen worden dan de funderingsbalken gestort, waarop de constructie van de uitbouw kan worden gebouwd.

 

Uitbouw als losstaande constructie

Als constructeur krijg ik vaak de vraag of en waarom de uitbouw als een losstaande constructie moet worden gefundeerd. Het feit is dat de grond nog moet wennen aan het nieuwe gewicht van de constructie van uitbouw. Als in dit geval de fundering van de uitbouw aan de bestaande fundering van het hoofdgebouw wordt gekoppeld, wordt de bestaande fundering extra belast. Dit kan scheurvorming veroorzaken, ook in het metselwerk. In hoeverre de fundering kan zetten, ligt weer aan de grondgesteldheid. Het ligt dus aan lokale condities in hoeverre een uitbouw als losstaande constructie moet worden gefundeerd. Mijn ervaring is wel dat een koppeling aan de bestaande fundering alleen kan als de afmetingen van de uitbouw zeer gering is.

Op zoek naar advies?

Ben je bezig met een uitbouw en ben je benieuwd naar de mogelijkheden neem dan contact met ons op. Een team van ontwerpers en constructeurs zit voor je klaar om je op weg te helpen. Ben je bijvoorbeeld benieuwd welk type fundering voor jou uitbouw nodig is, dan kunnen wij een quick scan uitvoeren naar de bodemgesteldheid, zodat snel een advies uitgebracht kan worden naar het type toe te passen fundering.